Covid-19 Tiedote PoVin toiminnasta / Information om BrÖst verksamhet

Hei,

Hallitus on suositellut 12.3. tiedotustilaisuudessaan Covid-19 tartuntojen vähentämiseksi välttämään kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Tämän vuoksi PoVi siirtää suunniteltua toimintaansa myöhemmäksi, mukaanlukien sääntömääräistä kevätkokousta ja kuukausimiittejä.

Jäämme seuraamaan tilannetta ja palaamme asiaan.

Toivomme jäseniemme pysyvän terveinä ja että toiminta voi jatkua normaalisti mahdollisimman pian.

Hej

Regeringen har i sina förhandlingar torsdagen den 12 mars rekommenderat att all verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, bör begränsas i syfte att minska smittspridning. På grund av detta flyttar BrÖst sin planerade verksamhet till senare, inklusive den stadgeenliga vårstämman och månadsmötena.

Vi följer med situationen och återkommer.

Vi hoppas att våra medlemmar håller sig friska och att verksamheten kan fortsätta normalt så fort som möjligt.

Yst.terv/Mvh
Johanna ja Joni