Covid-19 Tiedote PoVin toiminnasta / Information om BrÖst verksamhet

10.2.2021

Koronatilanteen jatkuessa Povi siirtää edelleen suunniteltua henkilökontakteja vaativaa toimintaansa myöhemmäksi. Noudatamme hallituksen, THL:n ja muiden virallisten tahojen suosituksia toimintaa suunniteltaessa.

Sääntömääräistä jäsenkokousta siirretään tarvittaessa ja hyödynnämme jo tutuksi tulleita etäyhteyksiä tilanteen niin vaatiessa.
Toivomme tilanteen palautuvan lähelle normaalia mahdollisimman pian, ja että jäsenemme pysyvät terveinä.

Mukavaa kevättä tilanteesta huolimatta!

På grund av den fortsatta Korona-situationen flyttar BrÖst framåt den verksamhet som kräver närkontakt. Vi följer regeringens, THL:s och andra offentliga parters rekommendationer när vi planerar vårt verksamhet.

Det stadgeenliga medlemsmötet flyttas vid behov, och vi utnyttjar vid behov de fjärranslutningar som blivit bekanta. Vi hoppas att situationen så snabbt som möjligt återgår till det normala, och att våra medlemmar hålls friska.

Trevlig vår, trots situationen!

Terveisin,
Hälsningar,

Sanna & Joni

18.3.2020

Hei,

Hallitus on suositellut 12.3.20 tiedotustilaisuudessaan Covid-19 tartuntojen vähentämiseksi välttämään kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Tämän vuoksi PoVi siirtää suunniteltua toimintaansa myöhemmäksi, mukaanlukien sääntömääräistä kevätkokousta ja kuukausimiittejä.

Jäämme seuraamaan tilannetta ja palaamme asiaan.

Toivomme jäseniemme pysyvän terveinä ja että toiminta voi jatkua normaalisti mahdollisimman pian.

Hej

Regeringen har i sina förhandlingar torsdagen den 12 mars 2020 rekommenderat att all verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, bör begränsas i syfte att minska smittspridning. På grund av detta flyttar BrÖst sin planerade verksamhet till senare, inklusive den stadgeenliga vårstämman och månadsmötena.

Vi följer med situationen och återkommer.

Vi hoppas att våra medlemmar håller sig friska och att verksamheten kan fortsätta normalt så fort som möjligt.

Yst.terv/Mvh
Johanna ja Joni