Jäsenyys – Medlemskap

Vuoden 2024 jäsenmaksu on 15 €.

Lähetä maksusuorituksen jälkeen postia vinot.skeva@gmail.com -osoitteeseen ja kerro nimimerkkisi, nimesi ja kotipaikkakuntasi, niin saat jäsenkorttisi sähköpostitse.

IBAN: FI17 4958 0010 0903 67
BIC: ITELFIHH
Viitenumero: 202219

Jäsenyytesi tulee voimaan, kun olet maksanut jäsenmaksun ja toimittanut tarvittavat tiedot meille. Jäsenyys on voimassa vuoden 2025 maaliskuun loppuun saakka.

PoVi jäsenrekisteriseloste GDPR
Medlemsavgiften för 2024 är 15 euro.

Skriv din signatur i meddelandefältet i betalningen. Efter att du betalat medlemsavgiften, skicka ett mail till adressen vinot.skeva@gmail.com och uppge din signatur, ditt namn och din hemstad, så får du ditt medlemskort via e-post.

IBAN: FI17 4958 0010 0903 67
BIC: ITELFIHH
Referensnummer: 202219

Ditt medlemskap blir giltigt då du har betalat medlemsavgiften och meddelat dina uppgifter till oss. Medlemskapet är giltigt till slutet av mars 2025.