Pohjanmaan vinot ry – Österbottens skeva rf

 

Pohjanmaan vinot ry on vuonna 2016 perustettu Pohjanmaalla toimiva kaksikielinen yhdistys. Tarkoituksenamme on edistää tietoutta fetisseistä, BDSM:stä ja kinkyydestä ylipäänsä. Olemme sitoutumaton ei-kaupallinen yhdistys.

Österbottens skeva rf är en tvåspråkig förening som grundades 2016 och som är verksam i Österbotten. Vårt syfte är att främja kännedom av fetischer, BDSM ock kink överlag. Vi är en obunden icke-kommersiell förening.